xsl
sites

mensnetwerk

Aanpassingsstoornis
Een aanpassingsstoornis wordt, evenals dat het geval is bij een depressie, voornamelijk vastgesteld door hulpverleners met psychiatrische ervaring (psychiaters, psychologen en soms de huisarts of de bedrijfsarts). De klachten worden breed omschreven als...

Burnout
clomid uk prescription clomid manchester buy abortion pill abortion pill kit go where to buy abortion pillDe klachten die bij burnout horen hebben te maken met een al (jaren)lang bestaande uitputtingssituatie. Al langere tijd heeft de persoon met...

Aanvragen inlogcode
Wilt u een inlogcode voor onze behandeling via het internet aanvragen of bent u geďnteresseerd in de behandeling die wij via het internet bieden dan kunt u dit kenbaar maken door het contactformulier in te vullen en te verzenden.

Psychodiagnostisch onderzoek
Maarsingh & van Steijn maakt gebruik van verschillende soorten onderzoeken om inzicht te krijgen in een cliënt. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste onderzoeken omschreven.

hoe werkt het?
pregnancy termination in manila abortion pill philippinesU krijgt een strippenkaart die u het recht geeft om 10 keer contact te zoeken. Tijdens werkdagen krijgt u binnen 24 uur een reactie van uw hulpverlener. De strippenkaart blijft een jaar lang...

Voorbeeld
Angstklachten: oorzaak, gevolgen en oplossingen

Maarsingh en van Steijn
Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak van psyche en arbeid. Vooral ingewikkelde problemen waarbij oplossingen...

Werkwijze
Werknemer A. Hoe werkt een behandeling bij Maarsingh & van Steijn? B. Veel gebruikte termen / gezondheid en gekkigheid / voorbeeld van klacht en behandeling Werkgever A. Oorzaken en gevolgen van verzuim op het werk. B. Wat kost ziekteverzuim...

Visie
’gooi niet het talent met het badwater weg’

Werknemer
Hoe werkt een behandeling bij Maarsingh & van Steijn?

Verzuimexpert
De werkwijze van Maarsingh & van Steijn.

Gezondheid en gekkigheid
Nieuwe verwijsmogelijkheid 1e lijns psychologie

Kosten
Een strippenkaart van 10 strippen kost € 250,- . Daarvoor kan per keer een bericht van maximaal 2000 tekens worden verzonden. De hupverlener zal op werkdagen binnen 24 uur reageren.

Stress
De term stress verwijst naar het Engelse woord distress, wat ellende, tegenspoed, uitputting en smart betekent. In de praktijk wordt de term vaak gebruikt om aan te geven dat mensen voor langere duur onder druk staan. Stress is op zich een natuurlijke...

Surmenage of Overspannenheid
Dit is een van de meest gestelde diagnoses in de huisartsen praktijk en vormt 15 tot 30% van het ziekteverzuim. Het beeld is op te vatten als een crisis. In tegenstelling tot burnout ontstaan de klachten in korte tijd en is er sprake van een aanwijsbare...

Werkgever
Oorzaken en gevolgen van verzuim op het werk.

Termen
klachten/problemen

Beroepsprobleem
Deze categorie wordt niet gerekend tot de psychiatrische problemen maar tot de psychosociale problemen. We spreken van een beroepsprobleem als er niet echt sprake is van een psychische stoornis, maar wanneer de problemen wel dusdanig zijn dat...

Jobcoaching
Een traject waarin een deskundige op het gebied van psychologie en management zich bezighoudt met zowel de werkgever als de werknemer. Focus is het optimaliseren van de kwaliteiten van de werknemer binnen de visie van de afdeling. Vaak betreft het hier...

Behandeling
Wij bieden verschillende vormen van psychologische behandeling en zijn gespecialiseerd in de meer complexe problematiek. Naast ons aanbod van kortdurende oplossingsgerichte therapie bieden we inzichtgevende psychotherapie. Dit geldt nog steeds als de...

Hoe werkt het inloggen
Nadat u, in overleg met Maarsingh & Van Steijn, heeft besloten gebruik te willen maken van de internet behandelmodule, wordt u een brief toegezonden waarop het internetadres, uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord vermeld staan. Als u vervolgens naar...

Depressie
Dit is een beeld waarbij er minstens sprake moet zijn van vijf van de volgende klachten; klachten als een depressieve stemming voor het grootste deel van de dag, vermindering van interesse voor bijna alle activiteiten, een duidelijke gewichtsvermindering...

Overspannenheid of Surmenage
Dit is een van de meest gestelde diagnoses in de huisartsen praktijk en vormt 15 tot 30% van het ziekteverzuim. Het beeld is op te vatten als een crisis. In tegenstelling tot burnout ontstaan de klachten in korte tijd en is er sprake van een aanwijsbare...

Persoonlijkheidsstoornis
Er wordt van een persoonlijkheidsstoornis gesproken wanneer er sprake is van een al lang bestaand patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die anders zijn dan binnen een cultuur als gewoon wordt gezien. Zo’n patroon is te zien op allerlei...

Spanning
De term spanning wordt gehanteerd wanneer de eisen die aan een persoon worden gesteld meer dan gemiddeld een beroep doen op diens capaciteiten en vaardigheden. Spanning kan als aangenaam worden ervaren (bijv. bij een potje volleybal) en als onaangenaam....

Internet coaching
Maarsingh & van Steijn biedt verschillende behandelings- en coachingsmogelijkheden via internet.

Lente-nieuwsbrief
Allergie

Mindfulness in Zweden
Het nieuwe jaar staat voor de deur en hoe vaak denken we wel niet...’”Wat zal 2010 ons brengen?”. De deur zie je, maar als je door de deur gaat of het nieuwe jaar instapt dan is het altijd weer een verrassing wat je aantreft.

Summerschool Provocatief Coachen
maandag 5 t/m vrijdag 9 juli 2010

Route
U kunt parkeren in de parkeergarage op de Oldenhoven. Hier vandaan loopt u ongeveer 100 meter de Grote Kerkstraat in. Aan de rechterzijde staat een geel pand op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Bollemansteeg. Maarsingh & van Steijn bevindt zich op...

Expertise onderzoek
We hebben een uitgebreide, volledig geautomatiseerde testbibliotheek, die ons in staat stelt om complexe vraagstellingen op het gebied van psychologie of psychiatrie in korte tijd te beantwoorden. Bovendien kunnen de experts in het netwerk (psychologen,...

Mediation
30 tot 50% van het verzuim wordt veroorzaakt door conflicten. Een goede aanpak van deze conflicten leidt tot een duidelijk kostenbesparing. Wij zijn gespecialiseerd in conflicten waar meerdere medewerkers, complexe managementvraagstukken, hoog oplopende...

Zaalverhuur
Op zoek naar een mooie ruimte?

Psychologische tests
Train je intelligentie:

© 2022 xsl | Powered By XSL sites links