mensnetwerk

Werknemer


Hoe werkt een behandeling bij Maarsingh & van Steijn?


A.

Vaak worden cliënten verwezen door de bedrijfsarts. Maar ook op eigen initiatief of bijvoorbeeld via de leidinggevende of personeelsadviseur komen mensen binnen bij Maarsingh & van Steijn. Het is verstandig om van tevoren duidelijkheid te hebben over wie de kosten van het traject gaat dragen.
We beginnen met een intake waarbij we kennismaken en kijken of het ‘klikt’. Daarnaast vragen we u van allerlei en nog wat over de problematiek of lastigheid op het werk om in te kunnen schatten of we de vinger erachter kunnen krijgen. Deze intake bestaat uit 1 of 2 gesprekken van gemiddeld een uur. Als er reden toe is dan kan de intake uitgebreid worden met een psychologisch onderzoek. Dit levert veel extra informatie op over persoonlijkheid, drijfveren, zwakkere en sterkere kanten, stressveroorzakende factoren en soms ook intelligentie, concentratie en geheugen.
We maken een verslag van de bevindingen en die bespreken we eerst samen met u. Vervolgens gaat meestal een afschrift naar de bedrijfsarts of een relevante derde. U heeft overigens altijd de mogelijkheid om het verstrekken van informatie vanuit ons te blokkeren.

Klik hier voor meer informatie over diverse vormen van psychodiagnostisch onderzoek.

Behandeling

Vervolgens starten we met de uitvoering van het plan van aanpak. De invulling hiervan is verschillend per persoon en situatie. Wij werken met een netwerk van experts, zodat u altijd door de juiste deskundige wordt geholpen. Gemiddeld bestaat een behandeling uit 10 tot 15 sessies die 1 tot 2 keer per week plaatsvinden. Ons uitgangspunt is om oplossingsgericht te werken en uw situatie duurzaam te verbeteren. Centraal in de aanpak staat naast het oplossen van de problematiek ook altijd het in beeld brengen van uw kwaliteiten en valkuilen. Hierdoor kunnen zowel de werkgever als uzelf beter sturen op de vraag “hoe weer vis in het water te worden”.
Naast de werknemer betrekken we vaak ook de werkgever of direct leidinggevende bij de behandeling. Waar nodig behandelen we op de werkplek zelf. De werkgever is in onze visie vaak van belang omdat er in situaties van veel stress ook vaak sprake is van een verslechterende relatie werkgever-werknemer.
Na afloop van de behandeling kunt u gebruik maken van onze nazorgmodule via internet. De ervaring leert dat terugval veel voorkomt en met extra aandacht voorkomen kan worden. Internet is een efficiente manier om toch scherp te blijven.
U kunt dan via beveiligde e-mail contact zoeken met uw behandelaar voor advies en ondersteuning in uw werksituatie. Hiermee bouwen we een soort ‘vangnet’ in om ervoor te zorgen dat de behandeling duurzaam werkt.

B.

- Veel gebruikte termen
- Gezondheid en gekkigheid
- Voorbeeld van klacht en behandeling

© 2019 mensnetwerk | Powered By XSL sites links