mensnetwerk

Psychodiagnostisch onderzoek


Maarsingh & van Steijn maakt gebruik van verschillende soorten onderzoeken om inzicht te krijgen in een cliŽnt. Hieronder worden een aantal van de belangrijkste onderzoeken omschreven.


Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek is het op systematische wijze onderzoeken c.q. testen van verschillende functies, vaardigheden, drijfveren, competenties en persoonlijkheidstrekken.
Afhankelijk van de vraagstelling wordt de meest passende testbatterij gekozen.
De testen en onderzoeken die we gebruiken zijn allen voldoende genormeerd en gevalideerd en terug te vinden in de COTAN-richtlijnen. Voor het grootste deel van de testen (met name vragenlijstonderzoek) maken we gebruik van een geautomatiseerd testsysteem op de computer.


Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) wordt ingezet op het moment dat er meer inzicht gewenst is in:
- het niveau van functioneren (intelligentie)
- de mate waarin iemand zich kan concentreren en zijn aandacht bij een taak kan houden
- de mate waarin iemand informatie kan onthouden (geheugen: opnemen, vasthouden en weer opdiepen van informatie)
- de snelheid van informatieverwerking en snelheid van werken
- de mate waarin iemand problemen wel of niet logisch oplost, overzicht heeft en houdt over taken en zijn werk kan plannen
- psychische duurbelastbaarheid c.q. spankracht

Stapsgewijs worden de verschillende functies en vaardigheden getest, deels op de computer en deels met pen en papier taken. Een uitgebreid NPO neemt ongeveer een dag in beslag.

Een NPO wordt vaak ingezet nadat er een vermoeden bestaat van hersenbeschadiging. Er wordt in kaart gebracht wat het letsel op praktisch uitvoerend vlak voor consequenties heeft en met welke beperking rekening dient te worden gehouden. Deze vorm van NPO is het meest eenduidig.
Vaak echter is het niet helder of er al dan niet sprake is van letsel en zijn hier ook geen aanwijzingen voor. In de praktijk blijkt iemand echter toch last te hebben van aandachts- en geheugenproblemen. Dergelijke klachten komen ook voor bij bijvoorbeeld een burnout of een depressie. Het onderzoek krijgt dan meer een differentiŽrend karakter waarbij ook de persoonlijkheid wordt meegenomen.


Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek wordt ingezet om een meer gedifferentieerd beeld te krijgen van de verschillende facetten van de persoonlijkheid. Het onderzoek, veelal op de computer, kent meer of minder uitgebreide vormen en wordt ingezet om zicht te krijgen op:
- persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
- drijfveren en competenties
- kwetsbaarheden en stoornissen
- coping (de manier waarop men geneigd is met problemen om te gaan)
- de manier waarop persoonlijkheid interfereert met klachten
- de match met de functie en werkomstandigheden binnen het werk
- handvaten binnen de therapie

© 2019 mensnetwerk | Powered By XSL sites links