mensnetwerk

Voorbeeld


Angstklachten: oorzaak, gevolgen en oplossingen


Angst is een veel voorkomende en ook beperkende klacht waarmee mensen niet zo snel naar buiten treden. Angst heeft verschillende kanten. Zo horen bij angst gedachten, gevoelens en gedrag. Gedachten zijn vaak onaangenaam en soms malend en piekerig van aard. Gevoelens bestaan uit twee componenten: enerzijds de emoties en anderzijds een lichamelijk gevoel. Dit laatste gaat van lichte spanningsklachten (hoofdpijn, vermoeidheid, etc.) tot hevige paniekaanvallen met hartkloppingen, transpireren, trillen, angst de beheersing te verliezen etc. Deze lichamelijke sensaties worden ook wel angstequivalenten genoemd. Veel mensen herkennen de klachten niet als angstklachten en denken dat er iets mis is met het lijf. Vooral deze heftige lichamelijke gevoelens worden zoveel mogelijk vermeden (gedrag). Dit is een logische en voor de hand liggende oplossing die echter juist de angst op de langere duur versterkt. Het vermijden van bijvoorbeeld conflicten en moeilijke situaties zorgt dus op korte termijn voor opluchting en werkt op de langere duur verslechterend. Een belangrijk deel van de behandeling of coaching bestaat dan ook uit het leren aangaan van de angst.

Concrete doelen

Soms is de oorzaak van spanning of angst duidelijk aanwijsbaar, bijvoorbeeld doordat men een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt of doordat er duidelijk stressbronnen zijn. Soms zijn de spanning en angst veel meer een in de persoon gelegen eigenschap die iemand hardnekkig in de weg kan zitten. Van belang is dat voordat met de behandeling wordt begonnen goed wordt uitgezocht wat de oorzaken en achtergronden zijn van de klacht (diagnostiek).

In de behandeling wordt gewerkt met concrete doelen en duidelijke handvaten. Geleerd wordt om de angst zelf op te wekken en vervolgens te controleren (exposure). Ook de wijze waarop de cliŽnt tegen zaken aan kijkt, zal aan de orde komen. Vaak maken gedachten, sensaties en gevoelens de angst groter in plaats van kleiner. Concrete handvaten om deze kijk op die dingen bij te stellen, zijn van belang om weer goed te functioneren (cognitieve therapie). Zo kunnen de sterke kanten van de persoon weer naar voren komen, omdat deze vaak onder gesneeuwd geraakt zijn door de klachten.
Een behandeling duurt gemiddeld 10 - 15 sessies van een uur.

© 2019 mensnetwerk | Powered By XSL sites links