mensnetwerk

Beroepsprobleem


Deze categorie wordt niet gerekend tot de psychiatrische problemen maar tot de psychosociale problemen. We spreken van een beroepsprobleem als er niet echt sprake is van een psychische stoornis, maar wanneer de problemen wel dusdanig zijn dat professionele hulp gerechtvaardigd is. In deze categorie wordt niet omschreven hoe de klachten eruit zien, maar wordt vooral gekeken of het terecht is dat er professionele hulp wordt geboden. Binnen het beroepsprobleem valt dus een hele brede categorie van mogelijke klachten, bijvoorbeeld burnout of overspannenheid.

© 2019 mensnetwerk | Powered By XSL sites links