mensnetwerk

Burnout


De klachten die bij burnout horen hebben te maken met een al (jaren)lang bestaande uitputtingssituatie. Al langere tijd heeft de persoon met burnout klachten teveel gevergd van zichzelf. Er is te weinig afstemming geweest tussen capaciteiten en behoeften enerzijds en de eisen die vanuit het werk gesteld werden anderzijds. Het takenpakket was te zwaar, er was te weinig waardering ondanks de enorme inzet, de sfeer was bedroevend, noem maar op. Als we naar de individuele persoon toe gaan dan valt op dat mensen met burnout klachten vaak erg hoge eisen stellen aan zichzelf, niet goed in staat zijn om aan een goede tijdsplanning te doen, het moeilijk vinden om ¨nee¨ te zeggen en weinig tijd investeren in de privé sfeer. De klachten zijn drieledig: in de eerste plaats is er de uitputting: men is altijd moe, er zijn geheugen en concentratie problemen, soms lichamelijke klachten als hoofd- en buikpijn of misselijkheid en men komt tot niets meer. In de tweede plaats zien we dat mensen afstand gaan nemen: ze voelen zich zo opgeslorpt door alles dat ze het liefst alles ver van zich houden, de persoonlijke contacten zijn gaandeweg afgenomen en op het werk bemoeien ze zich het liefst nergens meer mee. Tenslotte raken mensen met burnout klachten het gevoel kwijt dat ze goed zijn in hun werk: ze voelen zich vaak incompetent, niet in staat om nog wat aan de situatie te doen en ontmoedigd.

© 2019 mensnetwerk | Powered By XSL sites links