mensnetwerk

Jobcoaching


Een traject waarin een deskundige op het gebied van psychologie en management zich bezighoudt met zowel de werkgever als de werknemer. Focus is het optimaliseren van de kwaliteiten van de werknemer binnen de visie van de afdeling. Vaak betreft het hier managers die zelf dreigen vast te lopen of een afdeling met veel verzuim leiden. Als een hele afdeling kampt met verzuim, dan loont het de moeite om een bredere aanpak te kiezen.

© 2019 mensnetwerk | Powered By XSL sites links