29 september 1978redactioneel1e Jaargang Nr. 1
29 september 1978
  ben jij dat meisje
  fotoclub
  herman brood
  interview hoogeveen
  leerlingenraad
  psychologie voor de brugklasser
  punk
  wat is film
  zaailander top 10
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Hť, soul-brothers and soul-sisters!

Een nieuw tijdperk is aangebroken; het RSG-Leeuwarden gaat de geschiedenis in met de uitgave van het eerste nummer van de ZAAILANDER. Lees dat blad!

De ZAAILANDER is pas een echte schoolkrant, iedereen krijgt hem gratis uitgereikt. De ondoordringbare barriŤre tussen leerlingen onderling en leraren is doorbroken!

Wij wensen je veel plezier en lees nu gauw verder in deze sublieme uitgave van de ZAAILANDER.

MC & RHB

inhoud

Als vanzelfsprekend hebben wij ook aandacht besteed aan het onlangs gehouden denderende popconcert van Herman Stokbrood en zijn Schimmelkaas, waar een speciaal daartoe opgeleid team (MH en RHB) naartoe is gegaan. lees verder...

Ook hebben we de leerlingenraad in de gelegenheid gesteld om wat te vertellen. lees verder...

Verder hebben wij in ons hoofdartikel, het exclusieve interview met de brugklassers van dit jaar, de psychologische problemen waarmee deze nieuwkomers te kampen hebben, uitgediept. lees verder...

Dit is een democratisch blad, Kijk maar eens bij de Leraren Top 10. Inbreng van jou is hierbij mogelijk door die bon in te vullen. Doen dus! Ook kun je jouw mening over bijvoorbeeld feminisme en emancipatie duidelijk maken door die mening op te schrijven en in de ideeŽnbus te gooien. Volgende keer verschijnt er nl. een over dit onderwerp in de ZAAILANDER. lees verder...en verder...

 

ROBBERT BARON: exploitatie leider, copywriter, lay-out man, vormgeving, illustrator, cartoonnist.

MICHIEL HOEKSTRA: fotograaf, copywriter, advertentie-aquisiteur, woordvoerder, typeur, humorist.

Medewerkers: dhr. Hageman, Jan Hoekstra, Douwe Joustra.

Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.

Bank: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

Oplage: 1.000,000 exemplaren.

De ZAAILANDER is het onregelmatig verschijnend onafhankelijk orgaan van het RSG-Leeuwarden dat werd opgericht door MC & RHB de eerste September 1978.

Boze, leuke en alle andere brieven zijn van harte welkom in de ideeŽnbus.

No part of this magazine may be reproduced by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publishers

made in holland

patent pending in principal countries of the world

Editie 12<<redactioneel>>Pagina 1 / 10
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron