29 september 1978interview hoogeveen1e Jaargang Nr. 1
29 september 1978
  ben jij dat meisje
  fotoclub
  herman brood
  interview hoogeveen
  leerlingenraad
  psychologie voor de brugklasser
  punk
  wat is film
  zaailander top 10
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Interview HOOGEVEEN

Dhr. Hoogeveen is geboren en getogen in Oosterwolde en woont daar nog steeds. Hij studeerde in Leeuwarden en gaf briljante antwoorden op onderstaande vragen.

Zaailander: Wat heeft u ertoe gebracht om leraar te worden?

Het vak Nederlands heeft mij altijd geboeid. Ik wilde niet speciaal leraar worden, maar als je Nederlands hebt gestudeerd, is leraar bijna de enige mogelijkheid. Of je moet wel heel goed zijn, dan kan je naar de universiteit om daar iets te gaan doen, professor bijvoorbeeid.

ZA: Wat zijn uw eerste indrukken van deze school?

Leuk, goed, het systeern bevalt me wel; de regelingen met te-laat-komers ed. De school is qua beleid nÚch te conservatief, nÚch te progressief.

ZA: Bevallen de leerlingen u een beetje?

Leerlingen zijn overal eigenlijk hetzelfde. Misschien zijn ze hier wat drukker dan op andere scholen waar ik les gegeven heb, maar dat zal wel in het leeftijdsverschil zitten. Wat ik vaak lastig vind bij leerlingen, wat ook vrijwel overal het geval is, is dat ze weinig belangstelling hebben voor politiek, vrede, oorlog enz. Ze lezen weinig de krant, zodat je tijdens de lessen er weinig op in kunt spelen. Ook raad ik alle leerlingen aan om het "Bokwerder Belang" te lezen, dat elke dag in de krant staat.

Wat gebeurt er zoal in de lerarenkamer?

In de lerarenkamer wordt veelal over het vak gepraat, dat door bepaalde leraren gegeven wordt. De leraren die hetzelfde vak geven zoeken elkaar meestal op en er wordt, bij de Nederlandse leraren, over schrijvers, nieuwe literaire werken of iets dergelijks gepraat. Vaak ook wel over wat men in het weekend gedaan heeft, maar vrijwel niet, zoals velen denken, wordt er geroddeld over leerlingen.

ZA: Hoe zijn uw strafwerk methoden?

Als iemand iets doet wat gestraft moet worden, krijgt hij die straf ook. Ik wil er best over praten, maar dan niet of het feit wel of niet strafbaar is, maar over de manier van straffen.

ZA: Wat zijn uw hobby's?

In de eerste plaats de frisistiek (Friese taalkunde). Verder fiets ik graag op mijn racefiets. Ik doe niet mee aan wedstrijden hoor! En genealogie oftewel stamboomkunde. Dit deed ik toen ik nog op school zat als een kleine bijverdienste in de vakantie. In het Rijksarchief kun je vaak de meeste informatie vinden. Een andere hobby is nog automobielfonologie. D.w.z. auto's aan hun geluid herkennen.

ZA: Wat is dit dan voor een auto? (er reed een auto voor de school langs.)

...eh...een diesel....eeh mercedes diesel...(het was inderdaad een mercedes busje)

ZA: Wat vind u in het algemeen van een schoolkrant?

jammer dat een schoolkrant meestal niet verder komt dan wat mopjes en het opschrijven van de blunders die de leraren maken tijdens de les.

Dhr. Hoogeveen spreekt uit ervaring, want hij is in zijn jonge jaren zelf enige tijd redacteur van een schoolkrant geweest. Hij vond dat er meer gedichten en verhalen van de leerlingen zelf In moesten komen. Wij hopen dat de Zaailander wat meer naar de smaak van dhr. Hoogeveen is. Anders zou hij zelf eens een stukje in de Z. moeten schrijven.

Robbert, Kees en Michiel.

 


dhr. HOOGEVEEN

Editie 12<<interview hoogeveen>>Pagina 5 / 10
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron