22 december 1978redactioneel1e Jaargang Nr. 3
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
  emancipatie
  fabel
  frequentie kromme
  in en om de school
  interview vorwerk
  leerlingenraad
  lerarenpraatje
  nieuwe voorzitter
  ouders
  papillon
  pubertijdbesteding
  sinterklaas
  van de dekanen
  wat is film
  zaailander mode
  zaailander top 10
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Hallo kerstballen,

uiteraard heeft de Zaailander redactie ook deze keer weer voor een bijzonder boeiende, leuke en snelle uitgave gezorgd, compleet met interview, Leraren Top Tien, Pubertijdsbesteding en duimpjes.

Wij willen iedereen bedanken voor hun positieve reacties op de vorige Zaailander. Wij vonden hem zelf ook erg leuk.

Opvallend waren opmerkingen als: "Alah, is ze zó mooi?" en "Ik heb haar eens goed bekeken, maar.....". De leraar die deze laatste opmerking plaatste vinden wij wel een botterik.

Toen wij dhr. de Ruiter de foto voorhielden die wij van hem in de Leraren Top Tien hebben geplaatst, zei hij: "Whoat Is dhat voar een crimenheel?" Wij hebben maar niet geantwoord.......

Om kort te gaan: wij wensen jullie veel plezier in de kerstvakantie en vele Zaailanders in de komende jaren.

Weltrusten.

inhoud

HET GEBEURDE OP 'T RSG. Lees hoe een leraar afgaat. lees verder...

FREQUENTIE KROMME. Een wetenschappelijke beschouwing over de leraren en hun cijfers op het RSG. lees verder...

LERARENPRAAT. Dit keer is de totaal geschokte heer van Lottum aan het woord in een artikel over feminisme. lees verder...

OUDERAVOND. Een verslag van de onlangs gehouden ouderavond. lees verder...

SINTERKLAAS OP RSG. Waarom glunderde de rector? lees verder...

VAN DE DEKANEN. In een opvoedend artikel luchten de dekanen Stavenga en Kromhout van de Meer over de toestanden hier in Leeuwarden. lees verder...

WAT IS FILM. Lees dit en je zult het weten. lees verder...

ZAAILANDER MODE. Stijl Binkeltje. lees verder...

LERAREN TOP 10. Lees, en lach om no. 4. lees verder...en verder...

 

DE ZAAILANDER: onafhankelyk orgaan van rsg-leeuwarden.

Met dank aan: L. Bouwens, T. van Egeraat, M. Veldstra.

Redactie: Marianne Mantel, Eelco Smits, Frederiek Oudeboon, Ageeth Huizenga, Irma Bron.

Hoofdredactie: Robbert Hans Baron, vormgever, Michiel Hoekstra, copywriter.

Oplage: 1000 exemplaren

Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.

Bank: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

De ZAAILANDER behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten. Copij voor de volgende ZAAILANDER dient uiterlijk voor 2-2-'79 binnen te zijn.

De ZAAILANDER werd op de eerste september 1978 opgericht door Michiel Hoekstra & Robbert Hans Baron.

made in holland

patent pending in principal countries of the world

Editie 10<<redactioneel>>Pagina 1 / 17
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron