15 februari 1979redactioneel1e Jaargang Nr. 4
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
  amnesty international
  europa
  feest
  film
  he jij daar
  inzaaider
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  lerarenpraatje
  paraplu
  popgroepen
  pubertijdbesteding
  roken
  sport
  van de dekanen
  zaailander mode
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Hallo crocusbollen,

het alweer vierde nummer van de ZAAILANDER, wat u nu in uw al of niet gespierde armen heeft, is zo mogelijk nog beter dan de vorige. De populairste rubriek uit de voorgaande ZAAILANDERS is vervangen. Hiervoor in de plaats is de zogenaamde Inzaaider gekomen. Een lekkere roddelrubriek, die gevreesd is bij de leraren en geliefd bij de leerlingen. IdeeŽn hiervoor kun je in de ideeŽn-bus stoppen.

Hierin kun je bijvoorbeeld lezen hoe een bepaalde tekenmeester gemolesteerd is of hoe dhr. Huisman zijn goede daad deed.

Verder hebben wij de Duimpjes op de achterpagina vervangen door de ZAAILANDER ZTRIP. Wij vermelden maar vast dat je de laatste anekdote alleen kunt begrijpen, als je er minstens een half uur naar hebt zitten kijken.

Sterkte!

inhoud

AMNESTY INTERNATIONAL. Hierin wordt duidelijk beschreven wat deze organisatie nu eigenlijk inhoudt, lezen dus! lees verder...

EEN PARLEMENT VOOR EUROPA. Een ZAAILANDER-verslaggever bezocht een conferentie waar dit onderwerp aan de orde was, met speciaal het oog op de verkiezingen in juni. lees verder...

FEEST IN DE GYMZAAL. Een objectieve beschouwing over het feit dat er tot nu toe nog nooit gefeest mocht worden in de gymzaal. lees verder...

INZAAIDER is de nieuwe rubriek waar men de allerlaatste roddels uit de show-wereld van het RSG in lezen kan. lees verder...

POPGROEPEN, HANGT HUN SUCCES VAN MUZIEK AF? In deze wetenschappelijke uiteenzetting wordt aan de kwaliteit van menig stukje muziek getwijfeld. lees verder...

VAN DE DEKANEN. In een opvoedend artikel luchten de dekanen Stavenga en Kromhout van de Meer over de toestanden hier in Leeuwarden. lees verder...

ZAAILANDER-MODE. Deze keer gaf Mevr v. HEUSDEN een show met haar allernieuwste collectie lees verder...en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Hoofdredactie: Michiel Hoekstra, Robbert Hans Baron.

Redactie: Irma Bron, Ageeth Huizenga, Marianne Mantel, Frederiek Oudeboon, Eelco Smits, Anita Frehe, Harry Hoekstra.

Vormgeving: Robbert Hans Baron.

Public Relations: Marianne Mantel.

Advertenties: Eelco Smits.

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.


OPLAGE: 1000 exemplaren

DRUK: Gestetner-stencilmachines. ZAAILANDER ZZ.

STENCILS: Vinyl scanmaster, Long run.

TYPEWERK: Olympia


Ingezonden stukken: Uiterlijk 14 dagen voor verschijningsdata binnen. De redactie behoudt zich het recht voor deze zonodig in te korten. Anoniem plaatsen is mogelijk mits de naam bij de redactie bekend is.

Inzaaiders: en andere ideeŽn in de ZAAILANDER-bus.

Advertenties: kan men bij de redactie aanbieden. Prijs op aanvraag. De ZAAILANDER is niet verantwoordelijk voor het geadverteerde en erkent geen verplichting tot plaatsing van aangeboden advertenties.

De ZAAILANDER is het blad dat op de eerste september 1978 werd opgericht door Michiel Hoekstra en Robbert Hans Baron.

©1979

De ZAAILANDER is geheel gratis. The ZAAILANDER is completely free of charge. Die ZAAILANDER ist total gratis. La ZAAILANDER est tout ŗ fait gratuite. De ZAAILANDER is folslein forgees. ACER SEMITUM omnino pro deo est.

made in holland

patent pending in principal countries of the world

Editie 9<<redactioneel>>Pagina 1 / 17
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron