6 april 1979redactioneel1e Jaargang Nr. 5
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
  biologie
  cultuur
  directie
  feest
  greenpeace
  ingezonden
  inzaaider
  kunst
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  lerarenpraatje
  ouders
  pubertijdbesteding
  sport
  wetenschap
  zaailander mode
  zuid-afrika
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Goedenavond,

Daar zijn we dan weer met een nieuwe ZAAILANDER, dit keer net zo goed als de vorige uitgave. Op de voorpagina staat het huis afgebeeld, dat wij straks tot onze beschikking hebben. Je kunt er dan in zitten te studeren of zo maar wat kletsen. Binnenkort wordt het opgeknapt met het geld dat Met de "Unieke Fotoreportage" is binnen gekomen.

Over de fotoreportage gesproken, na de vakantie wordt met de verkoop van de foto's begonnen dus neem je rijksdaaldertje dan alvast mee in je knuistjes.

O.K. vermaak je in de paaseierenvakantie en gedraag je een beetje op de hoofdfuif!

De groeten aan je moeder,

Daahg.

inhoud

met IN EN OM SCHOOL heeft onze rector nu een definitieve start gemaakt informatie te verstrekken of zijn visie op een bepaalde zaak te geven. lees verder...

21 april is het weer zo ver! EEN GRANDIOSE HOOFD-FUIF. Wij geven jullie alvast een voor proefje, wisten jullie dat de groep REFORGER op treden zal? lees verder...

Ben jij het ook niet eens met de verarming die onze taal momenteel onder gaat? Lees dan CNYPER. lees verder...

Ons aller oudervereniging heeft besloten een uitgebreid verslag in de ZAAILANDER te plaatsen en zodoende hun notulen kort te kunnen houden, sterkte lees verder...

De ZAAILANDER bezocht het EVOLUON. Een interessante excursie en zo mogelijk nog leukere reis. lees verder...

APARTHEID EEN SCHANDE? Robert van Delden ging naar Zuid-Afrika om dit artikel voor de ZAAILANDER te schrijven. lees verder...en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Hoofdredactie: Michiel Hoekstra, Robbert Hans Baron.

Redactie: Ageeth Huizenga, Marianne Mantel, Frederiek Oudeboon, Eelco Smits, Anita Frehe, Harry Hoekstra, Robi Datatreya.

Vormgeving: Robbert Hans Baron.

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.


OPLAGE: 1000 exemplaren

DRUK: Gestetner-stencilmachines. ZAAILANDER ZZ.

TYPEWERK: Olympia


Ingezonden stukken: binnen vr 18 mei.

Inzaaiders: in de ZAAILANDER-bus.

Advertenties:bij de redactie aanbieden.

De ZAAILANDER is het blad dat op n september 1978 werd opgericht door Michiel Hoekstra en Robbert Hans Baron.

De ZAAILANDER is geheel gratis. The ZAAILANDER is completely free of charge. Die ZAAILANDER ist total gratis. La ZAAILANDER est tout fait gratuite. De ZAAILANDER is folslein forgees. ACER SEMITUM omnino pro deo est.

made in holland

patent pending in principal countries of the world

Editie 8<<redactioneel>>Pagina 1 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron