15 juni 1979redactioneel1e Jaargang Nr. 6
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
  bedankt
  cultuur
  directie
  elo
  examenstunt
  excursie
  feest
  film
  fotoclub
  ingezonden
  inzaaider
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  lerarenpraatje
  pop
  pubertijdbesteding
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

0.K. boys,

Hier is hij dan, het absolute hoogtepunt van menselijk kunnen: ZAAILANDER no. 6!

Wederom vol hoogstaande artikelen over allerlei zaken die nimmer gepubliceerd zijn.

Het begint al op pagina 4. Na vele gevechten met hun bodyguards, konden wij in de kleedkamers van de drie sterren van de hoofdfuif doordringen en hun aldaar een exclusief interview afpersen. Lees hoe de wereld van de showbizz eruit ziet.

Dan hebben we dit keer nog een artikel over het radio-programma: Disco action. Naar aanleiding van dit artikel heeft de Tros-direktie het programma geschrapt.

Je ziet het wel weer, ook dit maal is het de sensatie die de klok slaat; lees en geniet!

Gefeliciteerd met je goede rapport en so long.

inhoud

Er zijn mensen ongerust wat betreft de financiën van de hoofdfuif. lees verder...

Zoals iedereen heeft kunnen merken is er een schitterende examenstunt geweest. lees verder...

Een gedeelte van 4 havo en 5 atheneum was in PARIJS. Ria Hoekstra bracht verslag uit. lees verder...

DE HOOFDFUIF. Waar het cabaret en andere figuren weer grandiose succès hebben geboekt. lees verder...

Theo van Egeraat was weer eens een keertje op tv. Dit keer OP EEN MOOIE PINKSTERDAG. lees verder...

Zwaantje van Dam is het ergens niet mee eens. Ze schrijft een stukje over de CENSUUR die hier op school zou zijn. lees verder...

Wederom INZAAIDERS waarin je de details van alle-hande voorvallen die mede-leerlingen of leraren overkwamen. lees verder...en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Hoofdredactie: Michiel Hoekstra, Robbert Hans Baron.

Redactie: Ageeth Huizenga, Marianne Mantel, Frederiek Oudeboon, Eelco Smits, Anita Frehe, Harry Hoekstra, Robi Datatreya.

Vormgeving: Robbert Hans Baron.

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.


OPLAGE: 1000 exemplaren

DRUK: Gestetner-stencilmachines. ZAAILANDER ZZ.

TYPEWERK: Olympia


Ingezonden stukken: binnen vòòr 18 mei.

Inzaaiders: in de ZAAILANDER-bus.

Advertenties:bij de redactie aanbieden.

De ZAAILANDER is het blad dat op één september 1978 werd opgericht door Michiel Hoekstra en Robbert Hans Baron.

De ZAAILANDER is geheel gratis. The ZAAILANDER is completely free of charge. Die ZAAILANDER ist total gratis. La ZAAILANDER est tout à fait gratuite. De ZAAILANDER is folslein forgees. ACER SEMITUM omnino pro deo est.

made in holland

patent pending in principal countries of the world

Editie 7<<redactioneel>>Pagina 1 / 17
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron