30 november 1979redactioneel2e Jaargang Nr. 1
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
  brieven
  drs. P. In Concert
  een alternatief
  genesius
  horoscoop
  inzaaider
  leerlingenraad
  ouders
  schaafsma in tweestrijd
  van de dekanen
  zaainieuws
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Hallo jongelui!

Daar is ie dan weer: de flitsend snelle enige echte niet te overtreffen ZAAILANDER. Anders dan vorig jaar zoals je zult merken; een kompleet nieuwe redactie en nóg een zeer goede verbetering, nl. de ZAAILANDER wordt niet meer gestencild, maar van nu af aan gedrukt. Je ziet het al: een nieuw schooljaar, een nieuw begin, ook voor de ZAAILANDER. Het was even moeilijk op gang te komen omdat we ons kantoor in het huis nog moesten inrichten. De ZAAILANDER staat echter voor niets en dus is hij ook nu weer present. We hopen, dat je de ZAAILANDER met plezier maar ook kritisch zult lezen, en als je kritiek hebt op de aanpak of de artikelen, schrijf dit dan even en stop het in de ZAAILANDER-bus. Wij staan nl. graag open voor kritiek, want wij zijn ook niet feilloos, en kunnen dan veranderingen aanbrengen. Wat ons betreft, tot het volgende nummer.

De redactie.

inhoud

We hebben een nieuwe, grandioze brievenrubriek, dus dat wordt gauw kijken. lees verder...

Drs. P. was in Hippo en de ZAAILANDER was daar ook. Een interview... lees verder...

Eindelijk daar istie dan: het Alternatieve Schoolsyteem. lees verder...

Een tijdje geleden trad GENESIUS op in Hippo en werd nauwkeurig gadegeslagen door een onzer redacteurs. lees verder...

In deze onheuglijke tijden wil je natuurlijk wel weten of het geluk je gunstig gezind is. lees verder...

Er is wederom vergadert door de leerlingenraad. Lees wat er besproken is. lees verder...

Voor de ouders was er dan eindelijk weer een ouderavond, waar weer van alles besproken. lees verder...

Schaafsma heeft het zeer moeilijk, wat ons natuurlijk allang was opgevallen. lees verder...en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Hoofdredactie: Arjen Visser.

Redactie: Sjoerd Patrouille, Aukje Scholten, Anita Schrader, Alianne ter Veer, Stefan Zegers, Wim de Jongh, Herman Cesar, Marjo Ruiter en William Valkenburg.

Eindredacteur: Michiel Hoekstra.

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

Oplage: 1.000 exemplaren.

Druk: Hippo-Print.

Typewerk: Olympia.

Advertenties: Bij de redactie aanbieden.

Inzaaiders: In de zaailander-bus

Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.

Alle rechten voorbehouden.

© 1979 by The Zaailander redactie

VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

Editie 6<<redactioneel>>Pagina 1 / 12
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron