25 januari 1980fotoclub2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Groot nieuws!. Groot nieuws!. Zoals je weet kent onze school een fotoclub. Voor deze fotoclub breken nu pas echt goede tijden aan. Met behulp van opbrengsten van de klassefoto-acties en met behulp van giften van bijzonder goedwillende ouders en leraren was men in staat een nieuwe DOKA te bouwen!.

Een nieuwe DOKA

Maar er was niet alleen geld voor deze nieuwbouw nodig. Wanneer er niet zoveel actieve fotocluppers waren geweest die zoveel tijd aan deze operatie besteed hebben, was het desondanks niet mogelijk geweest.

Na maanden van noeste arbeid is de nieuwe DOKA(=donkere kamer) van de Fotoclub in het huis achter de school klaar. Deze nieuwe DOKA heeft grote voordelen boven de oude in de school. Niet alleen is hij ruimer, zodat er met meer mensen gewerkt kan worden, zit er stromend water in en is hij veel mooier, de Fotoclub is nu ook veel onafhankelijker van de openingstijden van de school.

Ook hoeven we de tekenleraren niet meer tijdens de les lastig te vallen.

De DOKA zal in de loop van volgende week gereed zijn en op vrijdag 15 februari op feestelijke wijze geopend worden.Iedereen is dan welkom om een kijkje te nemen, natuurlijk ook de oudleden en andere geinteresseerden die niet meer op onze school zitten. (Zouden zij kontakt op willen nemen met een van de volgende mensen?)

Elkje Dijkstra (secretaresse) , E.Brolsmawei 6, tel. 30704-, Jeroen Boersma, Spanjaardslaan 86, tel.27163, Albert de Groot, Paulus Potterstr. 11, tel. 24131 (alledrie te Leeuwarden).

 
Editie 5<<fotoclub>>Pagina 3 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron