25 januari 1980het huis2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Weet jij dat er achter onze school een huis staat dat er ook voor jou is om er je vrije tijd door te brengen? Het is echter jammer, dat het huis nog niet in gebruik is, in tegenstelling tot hetgeen op de ouderavond beweerd werd. Dit is natuurlijk een kwalijke zaak. Gelukkig wordt het huis binnenkort wl in gebruik genomen.

HET HUIS

Je kunt er gezellig bij elkaar zitten in de luie stoelen rond de kachel (in de kamer of rond de tafel om evt. wat aan je huiswerk te doen in de achterkamer). Er zullen tijdschriften zijn en de ruimte is geschikt voor vergaderingen. Een harde kern van ongeveer 10 leerlingen heeft nu al weekend na weekend keihard gewerkt om deze kamer er leuk uit te laten zien.

Ja, ja, er is wat afgeschuurd! Geschilderd! Schoongemaakt! En dat allemaal voor JOU! Redenen genoeg om je nu ook eens positief op te stellen.

Housekeepers gevraagd!

Stel je vrije uren, uurtjes beschikbaar om als Housekeeper te dienen d.w.z. dat je een bepaald uur (of uren) van de week in het huis aanwezig bent om te zorgen dat alles er goed verloopt. We maken dan een rooster van al die uren.

HELP MEE de laatste hand te leggen aan het oplappen en het schoonmaken van de keuken en de hal. Kortom: AKTIE AKTIE AKTIE!!

Kijk eens op zolder of in je kast of je nog wat gezellig makende spulletjes over hebt, bv. kussentjes, lampen, potten etc. of neem planten mee.

58.16.13.503

Vraag aan je ouders of ze een bedragje op ons ABN-Bankrekeningsnummer 58.16.13.503 willen storten, want er moet nog ontzettend veel gekocht worden. Meld je aan bij de volgende personen als je ons kunt helpen:

- B. van Eldert2B
- M. van Eldert3C
- A.Wiersma4 HAVO
- K.Nat4 Ath.
- A. v.d. Veen5 Ath.

Of bij de leerlingenraadvertegenwoordiger (die het dan weer aan ons doorgeeft). Of schrijf een briefje over wat je wilt doen (of wilt geven) en prik dat op het prikbord op de 1e verdieping bij de hoofdtrap (dat is het leerlingenraad prikbord).

En.......vrijdag 15 februari wordt Het Huis geopend!! Hierover hoor je nog meer!

de huis-activisten.

Amarins v.d.Feen.

 
Editie 5<<het huis>>Pagina 4 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron