25 januari 1980in en om de school2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Drs J.C.Pijnacker

in en om de school

Nu wij aangeland zijn in de tweede helft van januari wil dit zeggen dat ongeveer de helft van de cursus 1979/1980 achter de rug is. Het is dan voor de hand liggend om na te gaan wat ons deze cursus nog te wachten staat en wat al vaststaat.

RECEPTIE

Toch wilde ik nog even stilstaan bij de twintigste december '79. Immers in verband met het jubileum van dhr. drs. H. Tuin (40 jaar), dhr. drs. L. Pietersen (25 jaar), dhr. S.J. Doodkorte (40 jaar), mevr. drs. G.G. Bruggink (25 jaar) en dhr. A. Smid (25 jaar) is er een receptie aan de jubilarissen aangeboden waar leerlingen, oud-leerlingen, docenten, oud-docenten, bestuurs en oud-bestuursleden van de oudervereniging konden blijk geven van hun belangstelling en waardering voor hetgeen genoemde personen voor de school betekenen en hebben betekend. Van 17.00 tot 19.00 uur heeft een ononderbroken stroom van mensen zich langs de rij van jubilarissen bewogen en naar schatting hebben een 500 tot 700 aan deze "happening" deelgenomen.

DANK

Van deze plaats een woord van grote dank aan die leerlinger die vrijwillig mee geholpen hebben aan het vlekkeloos verloop en slagen van deze dag.

DATA

En nu na twee heel mooie schaatsweekends, een heel verschil met een jaar geleden (op 23-1-'79 werd ijzelvrij gegeven), een aantal belangrijke data voor de rest van de cursus:
-3 maart; rapport cijfers tweede kwartaal inleveren, tevens huiswerkvrij.
-15 april; huiswerkvrij.
-19 april; hoofdfuif Eloquentia.
-30 april, 5 mei; geen school.
-19 mei; geen school.
-30 mei; vermoedelijk uitslag eindexamen.
-17 juni; laatste lesdag, boeken inleveren.
-24 juni; bevordering, rooster wordt later in de hal bekend gemaakt. Dit is geen vakantiedag, maar een schooldag!
-30 juni t/m 15 augustus; zomervakantie.

KROKUS

Indien er geen gelegenheid zich meer voordoet om goed en veilig op buitenijs te schaatsen, zit er eventueel nog een voorjaarsvakantie in. Nadere mededelingen hierover volgen nog.

Met deze droge lijst, zou ik voor deze keer willen eindigen en "andere problemen" voor een volgende keer willen bewaren. Ik hoop echter wel dat de tweede helft van de cursus 1979/1980 je datgene zal brengen, waarop je meent recht te hebben. Vergeet niet dat je daar zelf voor een groot gedeelte aan kunt meewerken.

De Rector.

 
drs. J.C. Pijnacker.

Editie 5<<in en om de school>>Pagina 6 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron