25 januari 1980redactioneel2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Dag krullebol!

Opnieuw, presenteren wij, de ZAAILANDER in al zijn glorie en grootheid, zonder poespas en flauwekul, keihard maar mentaal gevoelig. Dit keer geen exclusief interview met mevr. Schaper, ook geen voorspelling van wat er in de toekomst gaat gebeuren en ook geen terugblik op net afgelopen jaar van de ZAAILANDER, 1979, maar wat wij wel hebben, ho, hibbehibbehib, ik ben aan het lezen en geniet. Na dit cultuur hoogtepunt even terug naar de keiharde zakenwereld. Wist jij dat een ZAAIILANDER meer dan zestig cent kost? Hou 'm dus maar goed vast, en lees de volgende, meest sensationele en irrationele reportages, verslagen en onderzoeken. De conclusies zijn schokkend, de artikelen zeer interessant.

inhoud

"Sjekie Sjem" is de naam van de artiest/zanger die volgende hoofdfuif zal optreden. Natuurlijk was de ZAAILANDER er als de kippen bij om je een voorproefje te geven. Sjekie brengt, zoals de naam reeds doet vermoeden, een zeer swingende muzieksoort, waarop het goed dansen is. De formatie bestaat uit drie man en zij verzekerden ons dat ze voor enig knalwerk zouden zorgen op de hoofdfuif. We wachten met spanning af. lees verder...

Vijf werknemers van de Rijksscholengemeenschap vierden hun jubileum in te kantine door middel van een receptie. Met veel andere dronkelappen was de ZAAILANDER daar aanwezig en maakte een fantastische reportage. Denk eraan: de volgende beelden zijn exclusief en met gevaar voor lijf en leden van de fotograaf gemaakt, want toen de Leeuwarder Courant fotograaf in de kantine aan het werk was, werd hij, door de rector persoonlijk, tegengehouden in de deuropening om te voorkomen dat hij de LC fotograaf zou storen. Een foto in de LC is natuurlijk zo belangrijk dat de eigen schoolkrant even buiten de deur moet worden gehouden. lees verder...


Waar moet de wereld heen als men nu al atoomschuilkelders gaat bouwen en daarmee aangeeft dat men een atoomoorlog als overleefbaar beschouwt? Wat voor een leven heb je nog als jij alleen nog leeft en de dieren- en plantenwereld dood is doordat er een atoomoorlog is geweest en jij veilig in de schuilkelder zat? Op deze vragen zal geprobeerd worden een antwoord te geven. lees verder...

En verder hebben wij, hoe kan het ook anders een reportage van het bezoek van Sinterklahases, aan onze school. Foto's van de Sint toen hij de arken bezocht en jij al weer in de les zat. lees verder...

Dat is echter niet eens alles, want ook worden in het desbetreffende, hoogstaande artikel, de veranderingen in het Leeuwarder stadsbeeld als gevolg van de bouw van de parkeergarage en de daarmee samenhangende veranderingen van de Leeuwarder verkeerssituatie aan de kaak gesteld en zelfs sterk bekritiseerd. Dit mag, je niet missen. lees verder...

We hebben dhr. Pijnacker, dhr. Pietersen en dhr. van Lottum kunnen strikken om een mop te vertellen, hetgeen zij vol vuur op de achterpagina doen. De grappen tappen ze in de vorm van de ZAAILANDER-FOTO-ZTRIP. Als dat niet meer leuk is hangen we ons zelf op aan de hoogste ark. lees verder...



en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Hoofdredactie: Arjen Visser.

Redactie: Sjoerd Patrouille, Aukje Scholten, Anita Schrader, Alianne ter Veer, Stefan Zegers, Wim de Jongh, Herman Cesar, Marjo Ruiter en William Valkenburg.

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

Oplage: 1.000 exemplaren.

Druk: Hippo-Print.

Typewerk: Olympia.

Advertenties: Bij de redactie inleveren.

Inzaaiders: In de zaailander-bus

Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum inleveren

Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD

Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.

Alle rechten voorbehouden.

Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Patent pending.

De voorpagina van deze ZAAILANDER is iets anders uitgevallen dan voorheen gebruikelijk was. Je vindt hier het schoolreglement, zoals dat er een dikke honderd jaar geleden eruit zag. Er is trouwens een commissie van de LLR bezig met een gloednieuw reglement, dat binnenkort bekend wordt gemaakt.

© 1980 by The Zaailander redactie

VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

Editie 5<<redactioneel>>Pagina 1 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron