25 januari 1980laatste nieuws2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

"Laatste Nieuws"

-van een onzer verslaggevers-

zaailander hoofd-redacteur "onder arrest"

Zondagavond tot een uur of elf was het gehele ZAAILANDER redactie team aan het werk om te zorgen dat de ZAAILANDER nog op tijd uit komen. Toen wij na elven vermoeid huiswaards keerden, bleef de hoofdredacteur nog even, want hij moest wat afmaken. Om twaalf uur was hij daar mee klaar, en wilde naar huis gaan.

Agent X

Ondertussen had agent X van de nachtveiligheidsdienst het licht op de ZAAILANDER redactie kamer zien branden, terwijl het reeds twaalf uur was. Hij wist niet dat in het huis én de fotoclub én de ZAAILANDER gevestigd zijn dus dacht hij dat er een inbreker rondliep. Agenten van de nachtveiligheidsdienst hebben geen wapens bij zich en daarom bedacht agent X een list... Agent X zette zijn fiets tegen de deur waardoor de inbreker straks naar buiten zou moeten komenen hij wachtte af.

De list

Inmiddels was de hoofdredacteur de trap afgedaald en opende de deur. Hij struikelde en kwam bijna ten val. Hierop spring agent X naar voren en riep: "Het huis is omsingeld!!!"

Inmiddels was de politie gearriveerd, die door agent X reeds was opgeroepen. Verheugd toonde X zijn vangst. De hoofddredacteur, die weer wat bij zijn positieven was gekomen, trachtte duidelijk te maken dat hij geen misdadiger was, doch slechts een eenvoudig hoofdredacteur van het toch alom bekende blad "De ZAAILANDER".

Het bewijs

Toen ook nog de vader van de redacteur ten tonele verscheen om zijn zoon op te halen, want het was reeds laat geworden, was de gezelligheid compleet. De hoofdredacteur overhandigde agent X een nummer van de ZAAILANDER en hiermee was zijn onschuld bewezen. Hij kon huiswaarts keren, maar verzuimde niet de gebeurtenissen terstond in de ZAAlLANDER te verwerken.

exercities

De Russen zullen als blijk van goede wil het gehele Afghaanse volk binnen een bestek van enige maanden atletische exercities naar Siberie sturen.

ijsvrij is meer dan vrij

Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat de directie de middag ijsvrij van vorige week, heeft beschouwd als een héle dag vrijaf.

Dit is natuurlijk een vrij kromme redenering. Vooral als je eraan denkt dat de meeste leerlingen die vrijdagmiddag reerds vrij hadden in verband met hun normale rooster.

vervangingsuren

Een leraar Duits heeft verklaard dat als de leerlingen iets tegen de felomstreden regeling der vervangingsuren willen doen, zij zich moeten organiseren.

Alleen bereik je niets, volgens hem en dat is ook zo. Maar, waarom doen ze dat dan niet? Of zouden ze die uren leuk vinden? Aan het vele gekanker te horen niet.

telebingo

Kijk jij wel eens naar Telebingo? Nee he? Welnu, op de dag dat Telebingo in Leeuwarden was, vanuit de Harmonie, fietste ik langs de achterkant van dit gebouw. Bij de zijkant aangekomen, ging aldaar een deur open en hoorde ik Engels praten. Pollens, dacht ik en ik zag een donkere vrouw met dure kleren. Op het zelfde moment was ik echter al weer voorbij de deur en ik kon het persoon dus niet herkennen.

Toen ik thuiskwam hoorde ik dat Boney M had opgetreden in Telebingo, die avond. Meteen ging mij een licht op, het was die ene zangeres van Boney M. Die mooie weet je wel.

Wist jij trouwens dat Telebingo een gedeponeerd handelsmerk is? Jazeker, om te voorkomen dat Mies Bouman het programma verliest als bij Een van de Acht, aan Rudi Carell, heeft zij Telebingo gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Het schijnt zo te zijn dat ze tien procent van de winst van de lotenverkoop krijgt. Hierover vertellen we je meer in volgende ZAAILANDER want ons onderzoek hiernaar is nog gaande.

Waarom zegt de AVRO dan dat de gehele opbrengst van de lotenverkoop naar de gehandicapten gaat. Dit is een kwalijke vorm van bedrog. En ik heb al zo'n hekel aan Mies Bouwman.

Nog even ter illustratie, zo'n twintig jaar geleden heeft Mies Het programma: "Open het dorp" gepresenteerd en na afloop daarvan heeft zij met haar man een huis gekocbt met de huidige waarde van vier miljoen....

daphne

Maandag 14 januari jl. is de familie Wiggers de Vries bevallen van een 7½ pond wegend en roodhoofdige dochter: Daphne. Gefeliciteerd !

 
Editie 5<<laatste nieuws>>Pagina 10 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron