25 januari 1980leerlingenraad2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

VERSLAG L.L.RAAD

Dit is het verslag van de leerlingenraadvergadering die 13 december is gehouden in het huis achter school. De opkomst voor dit spektakel was redelijk groot en het was er dan ook geregeld zo'n rumoer dat horen en zien je verging.

1) Opening door de voorzitster van de LLR Marieke van Eldert.

2) Mededelingen. Hierbij trad onmiddelijk dhr. van Ulzen naar voren om te zegger; dat gegadigden van school voor het jubelend personeel eerder op de avond konden komen, om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk zouden komen. Als men persť later wilde komen mocht dit wel van hem. Hierop vervielen de aanwezigen in geroezemoes waarop de voorzittershamer ter hand werd genomen.

Verder kwam ter sprake de brandveiligheid van ons schoolgebouw. Er was toegezegd dat er voor de trappen aan de zijkant van school schotten zouden komen met een deur erin, die zou kunnen worden gesloten om rookontwikkeling in deze 'trekgaten' te voorkomen bij een evt. brand, of zoiets.

Wat werkelijk de bedoeling was was niet duidelijk. De meningen over deze schotten waren ook verdeeld.

3) Op de lerarenvergadering was besproken of de LLR punten mocht indienen op de lerarenvergaderingsagenda. Van de rektor mocht dit niet. Die punten van de LLR zijn wel handig om via de lerarenvergadering te spelen, omdat problemen dan rechtstreeks door leraren/leraressen kun-nen worden besproken.

4) Brieven die aan net DB waren gestuurd werden voorgelezen. Het DB had nl. aan verscheidene LL-raden van andere scholen gevraagd of ze geld kregen van de oudercommissie en/of andere commissies. Dit bleek in de meeste gevallen niet zo te zijn.

Piter Zwart pleitte voor extra geld van schoolcommissies en schoolfonds voor schoolclubs. (Piter Zwart is van elo). Albert de Groot sloot hierbij aan en hij zei dat het goed van pas kwam als de oudercommissie een hoger bedrag over had voor de fotoclub. (Albert is van de fotoclub).

5) P.C.L.(Provinciale Commissie Leerlingenraden). Deze had een aktie gehouden tegen de vakantieregeling van Pais die inhield dat de zomervakantie korter zou worden. Deze regeling gaat nu misschien door.

6) Mededelingen. De excursiecommissie brokkelt af en dus werd gevraagd wie zich op wilde geven. Dat wilde Jeroen Boersma uit 2a. Hij zou meer mensen op proberen te trommelen. De vertegenwoordiger van 1b verklaarde dat verhitte leraren het schoolbord in de ark geregeld in puin sloegen. Voorgesteld werd dat deze leraren de schade in het vervolg zelf moeten betalen. Uit 5 ath. vertelde iemand dat de verkeerssituatie voor school wel eens door de schoolleiding mocht worden uitgelegd, daar zij levensgevaarlijk was.

7) Na deze woorden sloot de voorzitster de bijeenkomst.

SECRETARIS Arjen Visser

 
Editie 5<<leerlingenraad>>Pagina 11 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron