25 januari 1980trubbels rond parkeergarage2e Jaargang Nr. 2
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
  brieven
  fotoclub
  het huis
  hoofdfuif
  in en om de school
  inzaaider
  jubileum
  kort
  laatste nieuws
  leerlingenraad
  memoires van pietersen
  onkruit
  parkeerkelder atoomkelder
  session
  sinterklahases
  trubbels rond parkeergarage
  ztrip
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Trubbels rond parkeergarage

Sinds kort wordt Leeuwarden geteisterd door een nieuwe verkeerssituatie. Deze veranderingen aan de wegen van Leeuwarden hebben niet alleen een bom duiten gekost, maar hebben er ook voor gezorgd dat fietser en voetganger zich veiliger door de Leeuwardense binnenstad kunnen voortbewegen.

Na enkele onaangename confrontaties met de politie, vroeg de ZAAILANDER zich af of deze idealistische doelstelling inderdaad bereikt was. Een reportage...

Helaas weten wij niet wie het huidige wegenplan ontworpen heeft. Tegenwoordig zijn daar verkeersplanalogen voor. Dit zijn lieden die aan de TH in Delft gestudeerd hebben en derhalve alles van veilige verkeerssituaties afweten. Daarom verbazen wij er dus ontzettend over dat verscheidene hernieuwde situaties in Leeuwarden levensgevaarlijk zijn.

Neem bijvoorbeeld de Nieuwestad. In onze BMW-ZAAILANDER-testwagen, kwamen wij vanaf de Harmonie via bet Schavernek, uit op de Nieuwestad. Die moet je eerst, dwars door de fietsers heen, oversteken en aan de Noordkant verder rijden en dan bij die snackbar over de brug weer oversteken dwars door de fietsers heen, want die moeten daar nu rechtuit. Dan Kan je met je auto verder de Nieuwestad op.

Snij!

Omslachtig nietwaar? Dit is waarschijnlijk zo gedaan, omdat anders de parkeerhavens aan de Noordkant niet bereikt zouden kunnen worden door de auto's.

Het heeft echter wel een zeer onveilige situatie voor de fietsers met zich meegebracht. Wat doen de auto's die over de brug over de gracht de Nieuwestad ZZ. opdraaien namelijk? Juist, die knijpen de bocht op een verschrikkelijke manier af. Vele malen hebben wij, ons argeloos in een meer veiligheid-voor-fietsers-toestand bevindend, zwaar in de remmen moeten gaan, doordat een auto ons de weg afsneed.

Duidelijk

Tot voorkort werden bij de parkeergarage vele overtredingen begaan. In de Leeuwarder Courant stond dat er bij de kruising van busbaan en autobaan elke minuut een fout werd gemaakt. "Terwijl", zo schreef de Leeuwarder, "het toch duidelijk staat aangegeven." Dit slaat echter helemaal nergens op, want iets staat duidelijk aangegeven wanneer niemand een overtreding maakt. Je kunt niet zeggen dat iets duidelijk staat aangegeven en dat dus niemand het fout mag doen. Pas als blijkt dat niemand het fout doet mag je zeggen dat het duidelijk staat aangegeven.

Dan is er nog iets met de parkeergarage: op zaterdag staat er een hele rij auto's voor de ingang, te wachten tot ze erin kunnen. Dat terwijl er twee ingangen zijn! Dit gaat ons boven de pet.

Kermis

Is het je trouwens wel eens opgevallen hoeveel huisjes er op de parkeergarage staan? Als je dan ook nog even denkt aan de ingang van de garage en de brede busbaan, dan merk je dat van het Zaailand niet veel meer over is. Het Zaailand is geen plein meer. Als de kermis hier van de zomer komt, dan zal dat wel een kleine worden.

 
Editie 5<<trubbels rond parkeergarage>>Pagina 17 / 18
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron