18 april 1980redactioneel2e Jaargang Nr. 4
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
  brieven
  censuur
  de zender
  examenstunt
  fietsenparkeerder
  harrisburg
  hoofdfuif
  inzaaider
  motorbike
  plakkers
  popmuziek in de beurs
  stapjes
  tja
  ztrip
6 juni 1980
22 augustus 1980
 

Hallo jij hoofdfuifganger

We beschouwen deze ZAAILANDER als een klein opwarmertje voor de hoofdfuif en daarom is hij ook niet zo dik als je misschien gewend bent van ons. ECHTER, hij staat ook nu weer vol, maar dan ook EIvol en met de volgende meest indringende, onthullende ťn vooruitschouwende reportages en verhalen over de aanstaande hoofdfuif!
Was het voor jou tot voorkort nog een raadsel wat er zoal niet stond te gebeuren op dit grootse evenement, dan zal het na luttele bladzijden een open boekje voor jou zijn. Want geven wij in deze ZAAILANDER niet pagina's informatie waarbij wij ook nog de betreffende, diepgaande achtergronden belichten? Jazeker!
En het lijkt ons dan ook meer dan logisch, wat zeggen we, het lijkt ons dan ook onze tŠak je mede te delen dat in de volgende ZAAILANDER een uitgebreide reportage plus beschouwing te lezen valt over dit gebeuren.
Je hoeft dus niet eens de hoofdfuif te bezoeken om er toch ten volle van mee te genieten!!!

inhoud

Zoals je weet is het gebruikelijk bij de examenklassen als zij voor het laatst op school zijn de boel flink op stelten te zetten. Niets van dit alles dit jaar!!! We geven je het complete programma van wat er dit jaar staat te gebeuren. Naar aanleiding van het feit dat vorig jaar de politie eraan te pas moest komen om enkele oproerkraaiers af te voeren zal het gebeuren dit jaar in het teken van het pacifisme staan. lees verder...

We hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen, maar op pagina 8 vind je de reportage over de komende hoofdfuif. Wat rest ons nu dan je te zeggen dat we je veel plezier wensen. Deze ruimte moet nog even opgevuld worden en daartoe zetten we dit hier maar even neer. lees verder...

Dhr. J.J. Gramberg rijdt sinds jaar en dag zonder een centje pijn op zijn brommer. Naar aanleiding van het feit dat hij zijn verzekeringsplaatje op de kop op z'n brommer had geschroefd, filosofeert de ZAAILANDER over de mogelijk catastrofale gevolgen van dit simpele feit. Nu is dhr. Grambergen natuurlijk op de hoogte van de moderne verkeersregels: Toen wij hem vroegen of hij mogelijk in overtreding was, antwoorde hij: "Neen". lees verder...

Om de beurs is de laatste tijd veel te doen geweest. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten om de openbare bibliotheek erin te vestigen, zodat er geen rock-concerten meer kunnen worden gehouden. Daar er geen andere gelegenheid in Leeuwarden is waar dit zou kunnen geschieden, volgt erin de ZAAILANDER een uitgebreide reportage over het wel en wee van het Leeuwarder popleven. Hierin niet alleen ongebreidelde kritiek, maar ook opbouwende suggesties over alternatieven en andere mogelijkheden. Hier staat tegenover dat de beurs een gebouw is dat bij uitstek geschikt is voor de huisvesting ener bibliotheek, maar ook voor rock-zaal. lees verder...en verder...

 

Uitgave: De ZAAILANDER-redactie.

Onafhankelijk orgaan van: RSG-Leeuwarden.

Hoofdredactie: Arjen Visser.

Redactie: Anita Schrader, Alianne ter Veer, Wim de Jongh, Marjo Ruiter en William Valkenburg.

FinanciŽn: Herman Cesar

Bankrelaties: Friese Bondsspaarbank rek. nr.: 91.26.57.073.

Oplage: 1.000 exemplaren.

Druk: Hippo-Print.

Typewerk: Olympia.

Advertenties: Bij de redactie inleveren.

Inzaaiders: In de zaailander-bus

Ingezonden stukken: Uiterlijk twee weken voor verschijningsdatum bij de redactie inleveren

Verschijningsdatum: Zie ZAAILANDER BORD

Redactie adres: Zaailand 104 8911 BN LEEUWARDEN.

Daar het einde van het schooljaar weer nadert wordt het tijd om aan een nieuwe mensen voor volgend jaar te denken, dus meld je als je interesse hebt.

Alle rechten voorbehouden.

Opname in de leesportefeuille mag dan en slechts dan geschieden na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Met dank aan: Theo van Egeraat, GabriŽlle Baron, Arjen Visser, Dhr. Gramberg, Objectief, Marianne Taselaar, Elkje Dijkstra, De KabarŤ ekspress, De organisatoren van actie tachtig.

Vormgeving: ROBAR ARVIS ©Studio's

The ZAAILANDER is video-taped before a life audience.

© 1980 by The Zaailander redactie

VORMGEVING: ARJEN VISSER & ROBBERT BARON

Editie 3<<redactioneel>>Pagina 1 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron