22 augustus 1980redactioneel3e Jaargang Nr. 0
29 september 1978
24 november 1978
22 december 1978
15 februari 1979
6 april 1979
15 juni 1979
30 november 1979
25 januari 1980
7 maart 1980
18 april 1980
6 juni 1980
22 augustus 1980
  in en om de school
  insider
  interview sandy
  koekoek for president
  morts pour la france
  olympische spelen
  overheid
  studie
  tuinfeest
  van onze econoom
  vergelijk je school
  voetbal 80-81
  wethouder
  yoga
 

RSG SSG GYM MAGAZINE

vrijdag 22 augustus 1980

Wat hier gebeurt is werkelijk onvoorstelbaar. Voor het eerst in de geschiedenis zijn drie scholen tezamengekomen om met elkaar een monsterproduktie magazine te maken. Het is duidelijk waaroom dit gedaan is. De advertising en andere commerciŽle aangelegenheden verlopen hierdoor beter, hetgeen resulteert in een kleurrijk blad, dat uiteraard bomvol zit met explosieve artikelen, waar zelfs de opruimingsdienst geen raad mee zal weten.

In onze rubriek "Geef jonge fotografen een kans" deze week Angelo Spinaza, die zijn beste foto hiernaast aan je voorstelt. Vraag aan Angelo hoe hij zijn werk schept: "Ik maak geen foto gelijk." Angelo is geboren in Roma en heeft reeds veel fotowerk gedaan voor onder andere het hautcouture blad "Vague".

Gelijk hebben we van de aanwezigheid van Angelo Spinaza op ons buro gebruik gemaakt om hem te contracteren voor een fotoreportage die u vindt op de pagina alwaar wij dit het noodzakelijkst achtten.

inhoud

Het tienersterretje is inmiddels verloofd. Om uit te zoeken wat we daar nu mee moeten sloeg onze reporter zijn slag en stelde diverse indringende vragen. lees verder...

Met de verkiezingsstrijd in het vooruitzicht interviewden we de voorzitter van de Boerenpartij, tevens kamerlid, Hendrik Koekoek. lees verder...

Al zijn de Olympische spelen achter de rug, de bittere nasmaak blijkt wear eens te meer door het ijzeren gordijn te zijn gewaaid. Een kritisch artikel. lees verder...

Naar aanleiding van de afsluiting van een veertigjarig tijdperk in Rijksdienst, verslaat het magazine de gebeurtenissen op een besloten receptie waar alleen wij exclusief mochten komen. Geniet. lees verder...

Om diverse leraren eens tot wat sportiviteit te dwingen, stelden we een voetbalteam samen dat zijn weerga niet snel zal vinden. Vooral als men bedenkt, welk een klasse deze lieden in huis hebben. lees verder...

Reeds heb je kunnen lezen hoe wij dhr. Ten Brug de sluwste vragen stelden, waarop de goede man dan weer uiterst sluwe antwoorden trachtte te geven. Of dat lukt? lees verder...

Het verband tussen Yoga en joggen mag niet iedereen direct duidelijk zijn. Onze bagwan medewerker uit het Oosten des lands, vertelt u er alles over in een essay. lees verder...en verder...

 

dit was een uitgave van: monsterproductions magazine

een co-productie van de: pietje, stentor, zaailander

reacties: de lareystraat 16, leeuwarden

oplage: 3.000 exemplaren.

vormgeving: artistic vision ©studio's

druk: Hippo-Print.

alle rechten voorbehouden

Editie 1<<redactioneel>>Pagina 1 / 15
© 2002 www.xsl.nl internet redesign Robbert Hans Baron